Trích dẫn hay

Gabriel Garcia Marquez

It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.

Tạm Dịch:


Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.

Gabriel Garcia Marquez

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC