Danh ngôn về cuộc sống

Herbert Kaufman

“Failure is only postponed success as long as courage “coaches” ambition. The habit of persistence is the habit of victory”

Tạm dịch:


Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn, chừng nào lòng can đảm còn tôi luyện cho khát vọng. Thói quen kiên định chính là thói quen chiến thắng.

Herbert Kaufman

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC