1001 câu nói hay

Lê Nguyễn Nhật Linh
Vì con còn trẻ, nếu đi nhầm đường thì đổi hướng. Nếu con sai thì làm lại. Đừng đứng trước cuộc đời, lãng phí tuổi trẻ bởi chần chừ và hoang mang hết năm này qua năm khác.
Lê Nguyễn Nhật Linh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC