1001 câu nói hay

Gạo nếp gạo tẻ

Chỉ cần mình có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm đạt được mục tiêu đó thì sẽ đạt được thành công thôi.
Bạn đã có mục tiêu của đời mình chưa?

Trích: Phim Gạo nếp gạo tẻ.

Gạo nếp gạo tẻ

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC