1001 câu nói hay

Gạo nếp gạo tẻ

Ép bản thân mình làm chuyện mình không thích thì sẽ rất mệt mỏi. Nhưng có một số chuyện dù bản thân không vui, dù rất là mệt mỏi nhưng phải cố gắng làm vì đó là trách nghiệm đối với bản thân mình, với những người xung quanh mình.
Bạn đã từng hỏi bản thân, mình đi học làm gì chưa?

Trích phim Gạo nếp gạo tẻ

Gạo nếp gạo tẻ

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC