Danh ngôn về cuộc sống

Lewis L. Dunningoton

Ý nghĩa của cuộc sống không phải chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chổ ta có thái độ với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà là ở chổ ta phản ứng với điều đó như thế nào.

Lewis L. Dunningoton

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC