Danh ngôn về tình bạn

Robert Southey

Không sự cách biệt về không gian hay thời gian nào có thể làm yếu đi tình bạn của những người thực tâm bị thuyết phục bởi giá trị của nhau.

No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other’s worth.
 

Robert Southey

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC