1001 câu nói hay

Người khác nghĩ gì, chúng ta không khống chế được. Người khác làm gì, chúng ta không bắt ép được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm đấy chính là toàn tâm toàn ý làm cho tốt việc của bản thân mình, đi con đường của chính mình, sống một cuộc sống vui vẻ. Cho dù người khác có bạc đãi bạn, thời gian sẽ không bao giờ bạc đãi bạn, cuộc đời sẽ càng không bao giờ bạc đãi bạn. Hãy nhớ rằng: đối xử tốt với người khác, cũng chính là đối xử tốt với chính mình.

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC