Danh ngôn về tình yêu

Wii smith
Đừng theo đuổi ai cả. Hãy là chính mình thôi. Hãy làm công việc của mình và làm chăm chỉ nhé. Người ấy sẽ xuất hiện thôi. Và người ấy sẽ ở lại bên bạn.
 
Wii smith

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC