1001 câu nói hay

Khuyết Danh
.Đôi khi, chúng ta sống nếu vì chúng ta thôi thì rất dễ. Chán nản buông xuôi, mệt mỏi bỏ cuộc, đau khổ tự vẫn. Nhưng thật là không thể dễ dàng như thế, khi chúng ta cần sống vì những người cần chúng ta nữa. Họ yêu thương chúng ta, và điều đó là vô giá. Tất nhiên, chúng ta cũng vậy, sống vì tình yêu đó, cho mình và cho họ.
Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC