Danh ngôn về tinh thần

Theo Bernard Edmonds

To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.
 

---- Tạm Dịch:


Hãy mơ ước bất cứ điều gì bạn muốn . Đó là vẻ đẹp của trí tuệ con người. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Hãy tin tưởng vào bản thân để thử thách những giới hạn của mình. Đó chính là lòng can đảm để thành công.
 

Theo Bernard Edmonds

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC