Danh ngôn về tình bạn

Khuyết danh

Scatter seeds of kindness everywhere you go; 
Scatter bits of courtesy. Watch them grow and grow.
Gather buds of friendship. Keep them till full – blown;
You will find more happiness.
Than you ever known.

Gieo hạt tử tế mỗi nơi bạn qua;
Gieo chút lịch thiệp. Xem chúng lan tỏa.
Gom nụ tình bạn. Giúp chúng nở hoa;
Niềm vui, niềm vui. Sẽ kéo đến nhà.

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC