Danh ngôn về tình bạn

Khuyết danh

Friendship is not how you forget, but how you forgive, not how you listen but how you understand, not what you see but how you feel, and not how you let go but how you hold on.

Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.

 

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC