Trích dẫn hay

Khuyết danh

Tôi ghé qua facebook của anh vô cùng sững sờ, nó làm tôi có cảm giác tôi chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh, dù chỉ một ngày... 

Hóa ra, trong những cách hành hạ nhau, cách cay đắng nhất chính là sự lãng quên.

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC