1001 câu nói hay

Hạnh phúc - là thứ để ta cảm nhận, chứ đâu phải để so sánh với người khác.

Cuộc đời - là để sống, không phải để ghen tị với kẻ nào.

Tình yêu - là dùng để giữ nhau, không phải dùng để thử thách nhau.

Và người yêu, là để yêu, chứ không phải để dằn vặt.

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC