1001 câu nói hay

Khuyết danh

Tuổi thanh xuân, tôi từng rất thích một người, nhưng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ ‘’âm thầm’’, phai nhòa cùng hai chữ ‘’xa cách’’, rồi lặng lẽ tan biến dần theo ‘’năm tháng".

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC