Danh ngôn về tình yêu

Marilyn Monroe


Tôi ích kỷ, không kiên nhẫn, và không vững chắc. Tôi phạm sai lầm, mất kiểm soát trong những lúc khó khăn. Nhưng nếu bạn không chịu được khi tôi tệ nhất, vậy chắc chắn rằng bạn cũng không xứng đáng khi tôi tuyệt vời nhất.

- I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I'm out of control at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you are sure as hell don’t deserve me at my best. -

Marilyn Monroe

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC