Danh ngôn về tình bạn

C.S Lewis


Tình bạn bắt đầu là khi một người nói với người khác rằng: “Cái gì! Bạn cũng vậy? Tôi đã nghĩ tôi là người duy nhất như thế.”

- Friendship borns at the moment when one person says to another: “What! You too? I thought I was the only one.” -

C.S Lewis

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC