Danh ngôn về cuộc sống

Helen Keller
Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.

- I cried because I had no shoes until I saw a man who had no feet. -
Helen Keller

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC