Trích dẫn hay

Hòa Hảo

1. Ai đối tốt với tôi, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với người đó.

2. Chỉ cần bạn coi tôi là người quan trọng, việc của bạn chính là việc của tôi.

3. Đối phương làm rõ ràng mọi chuyện, nhất định tôi sẽ không tính toán điều gì.

4. Kết giao bạn bè thì sẽ đối xử thật tình, không bao giờ đùa cợt xấu tính.

5. Không bao giờ giả dối, ai đối tốt với tôi tự tôi hiểu.

6. Nếu như đối phương là người quan trọng, gặp chuyện không cần nói, tôi nhất định sẽ giúp đỡ.

7. Đời người khó đoán, tôi chẳng thể khiến tất cả mọi người đều yêu thích mình.

Hòa Hảo

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC