Danh ngôn về cuộc sống

Ralph Waldo Emerson

(Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.)
 

Tạm Dịch:


Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Ralph Waldo Emerson

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC