Danh ngôn về tình bạn

Jennifer L. Armentrout
Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời..

A person is only complete when she has a true friend to indertand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life. 
 
 
Jennifer L. Armentrout

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC