Danh ngôn về tình bạn

Helen Keller
Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

Walking with a friend in the dark is better than walking along in the light. 
Helen Keller

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC