Danh ngôn về cuộc sống

Khuyết danh

"Mười năm trước, bạn là ai? Một năm trước, bạn là ai? Thậm chí ngày hôm qua bạn là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bạn của ngày hôm nay và ngày mai bạn sẽ là ai..."

>>Thời gian tĩnh lặng

Khuyết danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC