Danh ngôn về cuộc sống

Sưu tầm

Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài  năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lưa chọn

Sưu tầm

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC