Danh ngôn về cuộc sống

Sưu tầm

"Nỗi đau khổ của người khác, giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó mà chẳng rõ nông sâu.  Người  ở trong ấy, chịu dày vò thể nào, vốn di chẳng ai biết được"

Sưu tầm

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC