Danh ngôn về tình bạn

Ralph Waldo Emerson

Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
 

Ralph Waldo Emerson

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC