Danh ngôn về niềm tin

Hỏa Hỏa
Không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, vậy thì hãy tìm một lý do để bắt đầu lại mọi thứ, cuộc sống cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Hỏa Hỏa

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC