Danh ngôn về tình yêu

Khuyết Danh
Tình yêu không phải là quá khứ hay tương lai. Tình yêu là hiện tại. Chỉ cần anh yêu em ngay lúc này, tình yêu đó tự nhiên trôi vào vĩnh hằng.
Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC