Danh ngôn về tinh thần

Khuyết Danh
Bạn từng sợ rằng nếu bạn không bạn hoàn hảo, bạn sẽ không được thương yêu… giờ bạn sẽ hiểu rằng trừ phi bạn không hoàn hảo, nếu không bạn sẽ chẳng thể yêu thương.
Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC