Danh ngôn về tinh thần

Khuyết Danh
Không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới.
Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC