Danh ngôn về tinh thần

Theo Albert Einstein

The devil has put a penalty on all things we enjoy in life. Either we suffer in health or we suffer in soul or we get fat. 


Ác quỷ đã đặt hình phạt lên tất cả những thứ chúng ta yêu thích trong đời. Hoặc chúng ta kém sức khỏe, hoặc chúng ta khốn khổ về tinh thần, hoặc chúng ta trở nên béo.

Theo Albert Einstein

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC