Danh ngôn về tinh thần

Jim Rohn
Người thành công dám làm những điều mà những người khác không dám. Đừng mơ tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, hãy mong rằng bạn càng trở nên tài giỏi hơn.

- Successful people do what unsuccessful people afraid to do. Don't wish it were easier; wish you were better. -

 
Jim Rohn

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC