Danh ngôn về niềm tin

Harrison Ford

Một điều duy nhất mà tôi đã thực hiện được không phải nhờ vào may mắn, vào vận mệnh tốt, mà là tôi đã từng cố chấp, còn những người khác thì từ bỏ.

- The only thing that I have done that is not mitigated by luck, diminished by good fortune, is that I persisted, and other people gave up. -

Harrison Ford

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC