Danh ngôn về niềm tin

Irving Berlin


Cuộc sống là 10 phần trăm những gì bạn tạo ra, và 90 phần trăm bạn làm sao để bắt lấy nó.

- Life is 10 percent what you make it, and 90 percent how you take it. -

Irving Berlin

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC