Danh ngôn về cuộc sống

Bob Marley


Sự thật là, mọi người làm bạn đau. Bạn chỉ phải chọn một trong số đó xứng đáng để đau đớn.

- The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. -

Bob Marley

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC