Danh ngôn về tình yêu

Alexander Graham Bell


Khi một cánh cửa đóng lại, một cái khác mở ra; nhưng ta thường chú ý quá lâu và hối tiếc với cánh cửa đã đóng nên ta không thể thấy một cách cửa khác đã mở sẵn đợi ta.

- When one door closes, another door opens; but we often look so long and regretfully upon the closed door that we don't see the one that has opened for us. -

Alexander Graham Bell

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC