Danh ngôn về tình bạn

William Shakespeare


Một người bạn là người biết được chính bạn, hiểu được những gì bạn trải qua, chấp nhận con người bạn phải trở thành, còn nữa, dịu dàng giúp bạn trưởng thành.

- A friend is one that knows who you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. -

William Shakespeare

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC