Danh ngôn về tình bạn

Walter Winchell


Một người bạn thật sự là người bước lại bạn khi tất cả những người còn lại bước đi.

- A real friend is one walking in when the rest of the world walks out. -

Walter Winchell

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC