Danh ngôn về tinh thần

Theo Albert Schweitzer

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ... kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu. 

-

An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight... the truly wise person is colorblind.

Theo Albert Schweitzer

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC