1001 câu nói hay

Khuyết Danh

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

Khuyết Danh

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC