Danh ngôn về niềm tin

Les Brown

Sometimes you've got to believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.

-

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.

Les Brown

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC