Danh ngôn về gia đình

Erich Fromm

Tình yêu của người mẹ là sự bình yên. Không cần phải đạt được nó, không cần phải xứng đáng.
 

Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.


 
Erich Fromm

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC