Danh ngôn về gia đình

James M. Barrie

“Liệu có gì làm hại được chúng con không, mẹ ơi, sau khi những ánh sao đêm thắp sáng?” 
“Không đâu, con yêu,” bà nói; “chúng là đôi mắt của những người mẹ để lại phía sau để bảo vệ con mình.”

“Can anything harm us, mother, after the night-lights are lit?"
“Nothing, precious," she said; "they are the eyes a mother leaves behind her to guard her children.”

James M. Barrie

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC