Danh ngôn về tinh thần

Henry Louis Mencken

Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.
 

You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.

Henry Louis Mencken

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC