Danh ngôn tâm hồn

Dale Carnegie

Người đi xa nhất thường là người dám làm mạo hiểm. Con thuyền chỉ muốn an toàn không bao giờ rời được xa bờ.
 

The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare. The sure-thing boat never gets far from shore.

Dale Carnegie

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC