Danh ngôn về gia đình

Henry Louis Mencken

(A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.)
 

Tạm Dịch:


Nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời: điều cốt lõi của nó nằm trong tính cách của những người sống trong nó.

Henry Louis Mencken

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC