Trích dẫn hay

Henri Frederic Amiel
Việc chinh phục bất cứ khó khăn nào luôn đem lại cho ta niềm vui riêng, vì điều đó có nghĩa là ta đẩy lùi một giới hạn và tăng thêm tự do cho chính mình.
Henri Frederic Amiel

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC