Trích dẫn hay

Nhà Giả Kim

Vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, chúng ta không thể kiểm soát được những gì đang diễn ra với mình và định mệnh sẽ nắm trong tay quyền hành. Đó là lời nói dối vĩ đại nhất thế giới.

Nhà Giả Kim

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC