Trích dẫn hay

M.D

Bản thân chúng ta luôn đem mình so sánh với một người nào đó. Nhưng mỗi con người sinh ra điều có giá trị và khác biệt.
Đừng làm mòn giá trị của bản thân chỉ vì so sánh với người khác. Mỗi người chúng ta sinh ra điều có ý nghĩa riêng, nếu không trên đời này đâu cần có nhiều người đến vậy.
>>
Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích...

Nguồn: Sưu tầm

M.D

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC